Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Marec 2021

V družbi Eligma d.o.o si stalno prizadevamo za razvoj in izboljšave storitev, saj jih želimo čim bolj prilagoditi vašim potrebam. Da bi dosegli zastavljene cilje, moramo v določenih primerih zbirati in obdelovati nekatere osebne podatke.

Namen pričujočega Obvestila o varstvu osebnih podatkov (»Obvestilo«) je, da vas seznanimo s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in v kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega Obvestila.

Za zagotavljanje skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si Eligma pridružuje pravico do njegovih sprememb ali dopolnitev. O spremembah vas bomo pravočasno obvestili na najustreznejši način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani.

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Obvestilom, je Eligma, razvoj tehnologij umetne inteligence, d.o.o. (»Eligma«), matična številka 8106452000, s poslovnim naslovom na Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana. Če imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam jih pošljite na [email protected].

V Eligmi je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovan Luka Planinc, ki je dosegljiv na e poštnem naslovu [email protected]. Nanj se lahko obrnete za dodatna pojasnila in informacije glede obdelovanja osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oz. ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oz. podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20 (ZVOP-1) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter z našimi internimi politikami.

Eligma bo vaše osebne podatke obdelovala na podlagi naslednjih pravnih temeljev:

1. By visiting our website https://elly.com/pos/en, you accept and agree with the Splošni pogoji uporabe of this website and enter into an agreement with Eligma and/or you entered or you are in the process of entering into an agreement for the use of Elly POS service, which constitutes a contractual basis for processing your personal data. The data is coded and transferred to the server in a protected format. Such system prevents your personal data to be intercepted.

2. Eligma obdeluje osebne vaše podatke tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

 • na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.; ZPPDFT-1), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP in 59/19; ZASP) itd.
 • na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki Eligmo obvezujejo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

3. Eligma lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa v zvezi z izvajanjem pogodb iz točke 1 tega poglavja, npr:

 • v statistične namene,
 • za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani,
 • za izvajanje poslovnih analiz,
 • za nadaljnji razvoj ponudbe,
 • za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov,
 • za izboljšanje ali prilagoditev storitev posamezniku,
 • za ugotavljanje učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,
 • na podlagi drugih zakonitih interesov.


4. Eligma lahko v določenih primerih vaše osebne podatke obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve (soglasja) za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot sta pošiljanje aktualnih novic in splošno obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih in dogodkih. Osebna privolitev je povsem prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinov obveščanja, in sicer vse do preklica privolitve.

5. During one’s visit, Eligma also collects one’s personal data through cookies, based on the legitimate interests for the purpose of improving the functionalities, user experience, safety, for smooth website functioning and for counting its website visitors. All further information on the use of cookies is accessible at the following link.

Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete sami, tako da obiščete našo spletno stran, izpolnite spletni obrazec za preverjanje istovetnosti in/ali se prijavite na prejemanje novic. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije in podatke, ki so dostopni ali pa so nam bili posredovani iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, družbenih medijev).

Eligma obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

a) kontaktne podatke

Ti vključujejo vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnite obrazce na spletnem mestu ali komunicirate z nami po telefonu, e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključujejo tudi vse podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnete obrazec za sklenitev pogodbe za uporabo sistema Elly POS na tej spletni strani, se naročite na naše novice ali prijavite kakršno koli težavo, ki se pojavi med obiskom te spletne strani. V teh primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki lahko vključujejo vaše ime, naziv podjetja, e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov ter ostale posredovane podatke.

b) podatke o strežniku

Ko uporabljate to spletno stran, zbiramo različne podatke v dnevniku strežnika, med drugim: datume in čase obiskov; obiskane podstrani; vaš naslov IP; nastavitev časovnega pasu; čas, ki ste ga prebili na našem spletnem mestu; spletna mesta, ki ste jih obiskali tik pred oz. tik po obisku naše spletne strani; posnetke zaslonov ob klikih na tej spletni strani; informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali; odzivni čas strani; napake pri prenosih; dolžine obiskov posameznih strani in podatke o interakciji na strani.

c) podatke o napravah

Zbiramo podatke o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do te spletne strani, vključno z modelom, operacijskim sistemom in različico strojne opreme, spletnim brskalnikom, ki ga uporabljate, in drugimi identifikatorji vaše naprave.

d) informacije o uporabi naših storitev

Za ciljno usmerjanje naših aktivnosti uporabljamo podatke o tem, katere naše storitve že uporabljate, kako dolgo, pod kakšnimi pogoji in ali ste jih obdržali ali odpovedali. Vemo, kako pogosto in v katere namene uporabljate posamezne naše storitve.

e) podatke o stikih z nami

Vodimo evidenco o vaših stikih z nami, zlasti o datumu (lahko tudi o času) stika in razlogu zanj. To velja za vse vrste stikov (telefon, SMS, pošta, elektronska pošta, v živo).

f) podatke iz družbenih omrežij

V trženjskih akcijah uporabljamo tudi družbene medije (npr. Facebook) in čeprav ne hranimo podatkov, ki so objavljeni na vašem profilu, jih uporabljamo za ciljno usmerjanje naših trženjskih aktivnosti, vendar le, če pri svoji uporabi teh družbenih medijev v to privolite. V okviru piškotkov tretjih oseb ponujamo tudi boljšo uporabniško izkušnjo, deljenje vsebin prek različnih družbenih medijev ter prilagajanje ponudbe vašim željam in potrebam, ki so razvidne iz vašega predhodnega brskanja po spletu. Kljub vsem prizadevanjem ne moremo jamčiti za vsebino povezanih zunanjih spletnih mest ali preverjati tovrstne vsebine. Na zunanje povezave zato klikate na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nikakršno škodo ali implikacije, ki jih povzroči obisk katere koli navedene zunanje povezave. Če sledite povezavi na drugo spletno mesto, s tem zapustite naše spletno mesto in se to Obvestilo ne nanaša na vašo uporabo drugih spletnih mest ali vaše dejavnosti na njih.

g) geolokacijske podatke

Geolokacijske podatke oz. koordinate GPS (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina) pridobimo ob vašem obisku naše spletne strani, da vam lahko pomagamo poiskati najustreznejši končni produkt in/ali storitev. Eligma obdeluje lokacijske podatke v obliki, ki je ni mogoče povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika.

Vaše osebne podatke bomo razkrili le tistim tretjim osebam, ki bodo osebne podatke obdelovale v našem imenu. Tretje osebe so naši pogodbeni partnerji, ki za nas opravljajo storitev analize uporabe, pošiljanja e-pošte, svetovanja, neposrednega trženja ter zbiranja ali shranjevanja podatkov. Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost Eligme. Zaposleni v Eligmi obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako kot zaposleni v Eligmi, zato so vaši podatki varni.

Če bomo vaše osebne podatke prenesli izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili skladno z zakonodajo varstva osebnih podatkov. To lahko storimo na različne načine, in sicer:

 1. državo, kamor pošiljamo vaše osebne podatke, je kot ustrezno potrdila Evropska komisija;
 2. s prejemnikom vaših osebnih podatkov je bila sklenjena pogodba, ki vsebuje Standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija in slednje zavezuje k varstvu osebnih podatkov.

V vseh ostalih primerih nam prenos vaših osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora na drug način dovoljuje zakonodaja. Vsekakor pa je vsakršen prenos vaših osebnih podatkov vedno skladen z relevantno zakonodajo varstva osebnih podatkov.

V okviru zakonskih obveznosti lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi nadzornim organom za namene odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter preprečevanje ali preiskovanje zlorab ali goljufij v zvezi z uporabo storitve Elly POS.

Eligma bo za zavarovanje osebnih podatkov uporabila vse organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter kakršna koli nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim vključujejo notranje pravilnike o varstvu osebnih podatkov, dodatno izobraževanje zaposlenih, interne revizije obdelovalskih aktivnosti itd. Drugi možni ukrepi so lahko tudi minimalizacija zbiranja osebnih podatkov, psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da spremljajo obdelavo, ter stalna nadgradnja varnostnih ukrepov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakona ali ki bi jih morda potrebovali za dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih, hranimo do vašega preklica oz. v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega obdobja vas bomo ponovno zaprosili za privolitev.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani ali našega poslovnega sodelovanja. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Eligma ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov [email protected] oz. po navadni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Kljub temu bi vam bili hvaležni, če svoje pomisleke, pripombe oz. predloge sporočite nam, preden se obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

This Notification is published on the website https://elly.com/pos/en and enters into force on 15 March 2021.  

Svetujemo vam, da si poleg tega Obvestila preberete tudi Splošne pogoje uporabe te spletne strani, ki so objavljeni na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom ter s Pogodbo o najemu in uporabi terminalov Elly POS tvorijo zavezujočo pogodbo med vami in nami.

To obvestilo lahko kadar koli spremenimo, če je to potrebno zaradi spremembe obdelave osebnih podatkov oziroma zaradi nove interpretacije, odločitve ali mnenja v povezavi s pravom varstva osebnih podatkov. O spremembah obvestila vas bomo predhodno obvestili.

Eligma d.o.o.